Projectes

Aquests son es projectes que esteim desenvolupant en aquests moments:

  • Port de Ciutadella: un abocador de plàstics a la mar
  • Neteja del litoral