Port Ciutadella

PROJECTE PORT CIUTADELLA:

Fent una referència a la nostra història on s’expliquen els motius de crear aquesta Associació, el port de Ciutadella va esser el primer motiu per el qual ens vam posar a treballar.

Anem a desgranar aquest projecte part per part.

QUÈ PASSA EN EL PORT DE CIUTADELLA?

En el port de Ciutadella passen vàries coses que són les que generen el problema. Anem a descubrir-ho.

El problema del port de Ciutadella és que s’ha convertit en un abocador descontrolat de plàstics a la mar.

Per què?

Perquè a resultes de tota una sèrie de males gestions, de manques d’atenció, de irresponsabilitats…..en definitiva, per no tenir en compte el mediambient, tots els residus que es generen al voltant del port degut a varis motius, acaben aterritzant damunt i dins la làmina d’aigua del port generant així un greu impacte ambiental en el litoral. El propi litoral de Ciutadella, i finalment en el nostre preciós i valuós Mar Mediterrani.

DESCRIPCIÓ DEL PORT

Físicament el port de Ciutadella té unes característiques particulars que potser si miréssim 1.000 ports més cap d’ells tindria les característiques que té el nostre port. Per la seva distribució i història les voreres del port de Ciutadella, un port encantador, atractiu i de petites dimensions, es troba enclotat dins un canaló que penetra Ciutadella terra endins fins acabar a Sa Colàrsega. Referim que està enclotat, perquè tal com indica la paraula si des de Sa Colàrsega miram en direcció al ponent, es a dir, de cara a Mallorca,  a la  nostra esquerra s’alcen cases, restaurants, les escales de baixamar, la murada de l’Ajuntament, la costa del port, el camí de baix, el club nàutic. Si miram a la nostra dreta s’alcen locals d’empreses, cases, les cotxeries dels pescadors, la costa de Dalt Sa Quintana, més cases, locals, restaurants, s’enfront del port que puja fins el parquing públic de Dalt Sa Quintana, antic parquing de la terminal vella del port, les oficines de ports, i l’avaradero de la família Llompart. I si ens giram darrera tenim el famós Pla de Sant Joan, amb les altíssimes parets dels horts que el delimiten extenent-se en direcció cap a Sa Tramontana.

.

Així idò la làmina d’aigua és el punt més baix del port.

A tota aquesta realitat física del port hem d’afegir que les voreres del port són estretes. I en elles es troba una de les exquisiteses del port que són els seus emblemàtics restaurants, que degut a les característiques del port tenen algunes de les seves terrasses ben aferrades a les seves voreres, pràcticament a sobre la làmina d’aigua.  I què a l’hora conviuen amb el tram d’asfalt per on circulen  automòvils.

Tota aquesta estretor, és un dels encants del nostre port que tot i ser petit procura donar el màxim rendiment econòmic als seus restauradors, a l’Ajuntament de Ciutadella i a l’entitat gestora: Ports de Les Illes Balears, i alhora oferir als nostres ciutadans i turistes les exquisiteses culinàries dels millors màsters xefs del port.

Paral.lelament a tot açò tenim també les actuals cotxeries dels nostres valents pescadors, antigament anomenades «ses coves» ubicades en temps antic i visibles encare actualment, a la zona del restaurant Sa Figuera, famoses per l’atractiu turístic que donava el caràcter i l’ambient d’un poble de tradició pesquera com no pot faltar a cap port. Uns valents que es fan a la mar per aportar el millor aliment del nostre Mar Mediterrani a les taules dels comensals dels restaurants del port.

I per acabar, ubicats a Sa colàrsega, alguns d’ells molt a prop de la làmina d’aigua,tenim un històric espai de diversió i oci nocturn que dóna vida a la gent jove i no tant jove del nostre poble i els pobles veïns així com també als nostres visitants.

D’ON PROVENEN ELS RESIDUS QUE ES GENEREN?

Els residus que es generen provenen bàsicament de 4 origens:

1- els gots de plàstic i canyetes que es treuen dels locals d’oci del port.

2- els residus que generen els joves que fan botellot.

3- els residus que baixen per sa costa de Sa Quintana provenients dels contenedors de fems ubicats dalt sa costa.

4- una part molt petita però també real és la que prové de les terrasses dels restaurants del moll.

Analitzem un per un:

1- Locals Oci:

Els clients dels locals d’oci quan volen sortir al carrer a parlar o fumar o per canviar de local es troben a la porta amb el porter del local que els cedeix un got de plàstic o cartó reciclat perquè hi aboquin la beguda per evitar que es tregui vidre al carrrer.

Els clients surten a fora, s’acaben la beguda i llencen el got de plàstic i la canyeta a terra. En principi perquè a fora no hi ha papereres. Tot i què  és probable que encare que hi hagués papereres  la gent, per manca de civisme, educació i consciència acabaria llençant el got a terra igualment.

2-Botellot:

A Ciutadella, degut a una manca de fermesa municipal es permet que els joves facin botellot al carrer. El problema en sí no esdevé de què es faci o no botellot al carrer, sinó que esdevé per l’incivisme i manca de consciència que mostren els propis joves tant del nostre poble com de pobles veïns o visitants. Els joves que no tenen la capacitat de recollir els residus que generen pel que fa a les zones de : Dalt Sa Quintana, el jardinet de la terminal vella del port, les cotxeries dels pescadors i Es Pla de Sant joan, no són conscients del problema que estan provocant.

Quin problema provoquen? el problema que provoquen és que des del moment que estan fent el botellot , fins el moment que marxen abandonant els residus i fins el moment que el servei municipal de netejade s’Ajuntament  o el de ports arriba, que tant poden passar hores com dies,  si coincideix que bufa fort el vent, el mateix vent ja s’ encarrega de arrossegar els plàstics fins a l’aigua del port. Aquests 4 punts que hem anomenat, Quintana, jardient de la terminal vella, cotxeries i Es PLa són els 4 punts crítics que «Per la mar viva» ha detectat que contribueixen a l’abocament de plàstics a la mar per part del botellot.

juntament amb les zones dels replans i voreres de: Sa Farola, Platja Gran, Sa Caleta, Santandria, etc…………..

3- Els contenidors de fems de Dalt Sa Quintana:

Aquests contenidors, per la situació geogràfica que ocupen estan al pas perfecte perquè la tramontana els pegui de ple i tot lo que la gent deixa mal posat a fora dels contenidors, o bé quan obren les tapadores, o bé del propi contenidor de plàstics que té dues obertures, o bé perquè algun contenidor no té tapadora, què passa? que quan fa vent del nord fort tot lo que surt d’allà acaba rodolant costa per avall fins arribar a la làmina d’aigua del port al costat del pont. Igual que tots els residus deixats dalt el parc dels pins de Sa Quintana que el vent ho acaba fent rodolar costa per avall cap el port.

Fixau-vos amb la Costa de Sa Quintana quan passeu per allà, sempre veureu plàstics, gots, botelles, llaunes que van fent camí poc a poc costa per avall. i on acaben? DINS EL PORT.

4- terrasses dels restaurants:

Les terrasses dels restaurants a l’estiu s’omplen de comensals que acudeixen al port a gaudir de les exquisiteses dels seus màsters xefs. Els dies que bufa el vent sempre passa que alguns elements que hi ha servits a taula com tovallons de paper, paquets de sucre o altres envasos lleugers que es puguin servir com poden ser tarrines de postres o similars de vegades  també rodolen per terra i acaben en el mirall d’aigua del port.

DE QUIN TIPUS DE RESIDUS RALLAM:

Els tipus de residus que rallam són:

Gots de plàstic, bosses de plàstic del suma, del mercadona, eroski, discont….llaunes de cervessa, tònica swepps, red bull, fanta, cocacola, bòtils de whiky, vodka, negrita, litrona, quintus, botelles de plàstic de 2 litres de cocacola, fanta, de aigua de 1/5 litres on s’hi fa la mescla amb alcohol, canyetes, paquets de tabac amb o sense l’envoltori de celofan, de tan en tan globus d’alguna festa, bòtils de sangria, bòtils de limonelo, tetrabics,…..bàsicament.

PERQUÈ PASSA TOT AÇÒ?

Es fa curiós analitzar aquest fet.

Per una part els ciutadans pagam als polítics, per altra part pagam els mestres, per altra part pagam policia Nacional i Local, per altra banda pagam al Govern Balear, els turistes paguen la ecotaxa, tots els usuaris del port d’alguna manera paguen a l’entitat Ports de Les Illes Balears, també pagam el servei de neteja municipal que és de Fomento FCC i també pagam el servei de neteja del port que és de Brillosa.

Fixau-vos quants diners pagam!!!!!

Els pares confien en els seus fills. I els fills diuen als pares que confiin en ells, que es porten bé i què tot està ok.

I al final quan un es fixa profundament en el port què veu?

Un veu que:

  • els fills no fan les coses bé, perquè deixen tots els residus del botellot allà on els hi ve bé sense cap mirament, uns altres es dediquen a rompre el mobiliari urbà com poden ser les papereres de Sa Colàrsega.
  • Que la policia passa per els punts que hem indicat abans i si es fa botellot tant la Nacional com la Local hem vist que no actuen. Per què? el perquè és cosa de l’Ajuntament i les policies.  Ara mateix ja està en procés de sol.lució……..però fins ara ho han permès.
  • els locals d’oci s’han d’encarregar de què quan tanquen els locals les aceres quedin complertament netes. Un dels locals concretament, no cumpleix amb aquesta condició de la Ordenança municipal de neteja, i en conseqüència a part de la mala imatge pública que dóna, també els residus que li corresponen netejar acaben essent arrossegats per el vent quan bufa tramontana cap a la làmina d’aigua.
  • els locals també haurien de tenir instal.ades a fora dels locals unes paperesres pròpies segons les ordenances, cosa que podrien millorar.
  • També vèim que a Sa Colàrsega van desaparèixer les papereres i Ports de les Illes Balears que ara invertirà 2,7 milions d’euros en el port, no ha estat capaç en més de 7 mesos de restituir les papereres rompudes.
  • vèim també que el servei de neteja de l’Ajuntament arriba al pla que és la seva competència a les 11:00 del matí. Vol dir que de les 5:00 que acaba l’Activitat d’oci fins les 11:00 tot lo que hi ha al pla de residus del botellot i dels bars està en exposició pública a la vista de tothom generant una imatge de brutor i desatenció de la neteja, impactant per a qualsevol ciutadà i turista que transita per allà. A part de la poca atenció que es té amb el mediambient sabent que els dies que el vent bufa de nord, que a Menorca passa moltes vegades, els residus com que són lleugers són arrossegats fins a la làmina d’aiguadel port.
  • Vèim també que el propi servei de neteja del port arriba a netejar Sa Colàrsega a les 10:15 molts  dies. Amb el conseqüent perjudici per la mar perquè entre l’hora de tancar els locals i les hores que pugui fer que han anat caient a terra els primers gots, botelles, bosses de plàstic de la nit, etc… els dies de vent poc a poc tot aterritzen dins el port.
  • Vèim també la làmina d’aigua del port plena de bòtils, gots, llaunes, paquets tabac, canyetes….etc….surant alegrement sobre la làmina d’aigua del port i no ho treuen. Allà està, tot surant esperant que arribi un bon vent per començar la travessia més gran que hauran fet en tota la vida, que serà sulcar per tot el Mar Mediterrani.
  • Vèim que Menorca és una Illa declarada Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 1993. Però no vèim que la entitat Ports de Les Illes Balears  tengui una actitud que honri aquetst títol. Ports de Les Illes Balears pertany al Govern de Les Illes Balears i està regentat per el Coseller Menorquí d’ Ordenació del Territori Marc Pons, Expresident de Consell Insullar de Menorca. Les actuacions que vèim del cap titular del port, manifesten una desatenció TOTAL al mediambient i a la greu problemàtica en quan a contaminació de plàstics que està patint actualment el nostre Mar Mediterrani. Més bé vèim una actuació de tapar forats perquè no va en consonància amb les necessitats del port, ni molt menys les necessitats del Mar Mediterrani greument amenaçat.
  • Vèim una Bandera Blava onejant dalt el cim del port.  Es curiós, la Bandera Blava es concedeix si el port  cumpleix amb 4 requisits: serveis, qualitat de l’aigua, gestió ambiental i educació ambiental. Dels quatre requisits només en cumpleix un: Serveis. Amb  la resta, NO CUMPLEIX. Amb l’apartat de Qualitat de l’aigua durant anys sobretot els dies de pluja el clavegueram de Ciutadella s’aboca descontroladament dins el port on es poden veure tàmpax, toallitas, excrements, i tots els productes químics que els veïns de Ciutadella se’ls pugui ocórrer llençar per l’wc que són invisibles……. i pel que fa a l’educació ambiental i gestió ambiental, Ports de les Illes Balears té penjada a la seva web una preciosa Guia de bones pràctiques ambientals, pagada per els ciutadans, on recomana als usuaris del port un munt de propostes per cuidar del port. Cosa que ni el mateix cap del port fa per el seu porpi port, com és possible?? Així idò què fa aquesta Bandera Blava en el nostre port? Com pot ser Ports  tant incoherent, tan irresponsable? Si no la mereixem, lo mínim que pot fer siguent conscient de què ara mateix no cumpleix    és agafar i despenjar-la o posar-se les piles i sol.lucionar les deficiències que té Ports amb el tema mediambiental que ens ocupa: l’abocador de plàstics en què s’ha convertit el port.

Així idò què veim?

vèim que tot falla, des d’un cap fins a l’altre. Fallen els joves, falla l’educació, falla l’Ajuntament, fallen les policies, fallen els serveis de neteja, falla la neteja de l’acera d’un local d’oci, falla Ports, falla la Reserva de la Biosfera, falla Adeac Bandera Blava….. El Port és un DESCONTROL TOTAL en aquest aspecte.

QUINES CONSEQÜÈNCIES TENEN TOTES AQUESTES DESATENCIONS?

Una cosa és certa Ports de les Illes Balears no genera brutícia perquè no entra ni surt dels locals d’oci, ni fa botellot, ni és el culpable de què bufi tramontana, ni el responsable dels contenidors de Dalt Sa Quintana, ni de l’educació dels joves. Però Ports de les Illes Balears, entitat d’un calibre important, suposadament conscient de què Menorca és una Reserva de la Biosfera, que és conscient dels requisits que ha de cumplir si accepta tenir la Bandera Balva onejant dalt els seu cim, conscient de que Espanya és un dels 21 països que formen part del «Convenio de Barcelona» on els països sotasignants es van comprometre a seguir una sèrie de condicions per deixar ja de contaminar el Mar Mediterrani de residus generats a terra, s’entén que si es veu afectat per els residus que generen els locals d’oci, el botellot i els contenidors de Dalt Sa Quintana, ha de posar en marxa una sèrie de gestions per resoldre el problema al que es veu sotmès degut a aquestes circumstàncies que exposam en el projecte Port de Ciutadella.

Seva és la responsabilitat de vetllar per el bon estat ambiental del seu port i en canvi tot segueix igual des de fa anys. I per lo menys mentres no es decideix a fer les gestions que li corresponen, com a mínim s’hauria de preocupar de tenir un servei de neteja en condicions que contempli les necessitats que té el seu port per evitar com a mínim que els plàstics i residus generats en el seu port per lo menys no surtin mar endins contribuint així a contaminar el Mar Mediterrani.

 

 

pag web en procés….encare hi falta….